Glemt detaljer?

brandalarmering Automatisk Brandalarmering

ABA | Brandalarmering

Automatiske brandalarmering, ABA-anlæg, installeres til formål at opdage en begyndende brand og at alarmere brandvæsenet. Normalt er ABA-anlæg baseret på røg- eller termodetektorer, som kan spore tegn på brand på et tidligt tidspunkt. Automatiske brandalarm-anlæg har oftest automatisk alarmoverførsel til brandvæsenet, der altid rykker ud til alarmer fra automatiske brandalarmanlæg.

Brandalarmanlægget styrer ofte en række andre funktioner ud over selve alarmeringen. Det kan f.eks. være: Varslingsanlæg, dørlukningsanlæg, brandventilationsanlæg.

I nogle tilfælde kræver myndighederne, at der installeres et brandalarmanlæg. I andre tilfælde har bygningens ejer selv valgt at installere anlægget.

Der er fire årsager til installation af et automatisk brandalarmanlæg:

  • Anlægget kan være krævet af myndighederne, fordi det er foreskrevet i bygningsreglementet eller Tekniske forskrifter (”bygningsreglement” for brandfarlige virksomheder og oplag).
  • Anlægget kan være krævet af myndighederne som en særlig betingelse i byggetilladelsen eller som kompensation for andre krav i bygningsreglementet.
  • Anlægget kan være frivilligt installeret for at opnå rabat på brandforsikringspræmien.
  • Anlægget kan være frivilligt installeret for at opnå en bedre sikring af personer, værdier og bygninger.

 

Strøh A/S servicerer kunder i hele Trekantsområdet, faktisk har vi kunder over hele landet!

Du kan altid kontakte os for et helt uforpligtende tilbud.

TOP