ARS – Automatisk Rumslukning

Automatisk rumslukningsanlæg i små eller mindre rum, hvor der oftest ikke befinder sig mennesker, som ellers kan alarmere i tilfælde af brand.

Mange virksomheder – specielt inden for produktionsbranchen – har serverrum, maskinrum eller lignende, som ofte står ubemandede, og hvor det kun er en sjælden gang imellem, at folk kommer derind. På trods af at der ingen mennesker befinder sig i rummene, er det ofte essentielle rum i virksomhedens produktion. Derfor er det vigtigt at få stoppet eventuelle brande i god tid, så virksomheden undgår lange driftsstop, og så der ikke er nogen, der kommer til skade.

Et ARS anlæg har til formål at slukke opståede brande i små eller mindre rum, derudover er målet med et ARS anlæg at:

  • beskytte medarbejderne
  • beskytte ejendommen
  • beskytte miljøet
  • undgå driftstop og/eller andre store skader i virksomheden.

Rumslukning foregår ofte i:

  • Serverrum
  • Maskiner
  • Køretøjer.

Alarmering

Har du en virksomhed, der har små eller mindre rum, som ofte står ubemandede, er det en god idé at få installeret et ARS anlæg. Aktiveres den automatiske rumslukning, kan alarmeringen være lokal (få besked direkte på din telefon eller via dit CTS anlæg) eller sammenkobles med et godkendt ABA system, som overfører alarmsignaler til det nærmeste beredskab. Brandstrategien i virksomheden bestemmer ofte, hvilken alarmeringsmetode, der skal anvendes. Alarmeringen vil forgå i det øjeblik ARS anlæggets røgdetektorer registrerer røg.

ARS - Forhindrer driftsstop

De ubemandede rum er ofte kernen i virksomheden, brænder de, så stopper produktionen og/eller virksomhedens drift, og det kan hurtigt blive en dyr omgang for virksomheden. Får du installeret et ARS anlæg, vil branden automatisk blive stoppet, og du vil i langt de fleste tilfælde hurtigt kunne fortsætte driften i din virksomhed.

ARS - Reducerer mængden af ilt – og ilden kvæles

Aktiveres alarmen på det automatiske rumslukningsanlæg, vil systemet automatisk sende en gasblanding ud i rummet, som kvæler ilden ved at reducerer luftens iltindhold. Gasblandingen består f.eks. af nitrogen og argon.

Når iltindholdet bliver reduceret, har ilden svært ved at brande videre. Af sikkerhedsmæssige årsager må iltindholdet i luften ikke kommer under 10-12 %, hvilket systemet selv sørger for, at det ikke kommer. Systemet beregner selv mængden af gas ud efter rummets størrelse og geometri. Systemet sørger altså for, at gasblandingen ikke er til fare for personalet eller andre mennesker i rummet og/eller bygningen.

Andre muligheder for automatisk rumslukningsanlæg

Inden for automatisk rumslukningsanlæg findes der også en anden metode. Det er et vandtågeanlæg. Et vandtågeanlæg er en forholdsvis ny metode. Denne metode reducerer også branden ved at fortrænge iltindholdet i luften.

Hos Strøh rådgiver vi gerne om mulighederne ved ARS systemer. Vi foretager projektering og installation sammen med nære samarbejdspartnere. ARS systemer mindsker risikoen for, at brande kan sprede sig eller udvikle sig i din virksomhed, og samtidig sikrer de, at din virksomheds drift ikke skal stå stille i længere tid.

Skal vi rådgive dig, installere et ARS anlæg eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på: 76326632

TOP