ABDL anlæg Automatisk Branddørslukning

ABDL anlæg

 

Automatisk branddørslukningsanlæg, ABDL-anlæg, fastholder selvlukkende branddøre og brandskydeporte i åben stilling under normale forhold, hvor det ofte vil være upraktisk med lukkede døre, og frigiver dem i tilfælde af brand.

Anlæggene baserer sig typisk på en elektromagnet, som styres af røgdetektorer. I tilfælde af røgudvikling vil den nærmeste detektor registrere røgen, hvorefter holdemagneten slipper branddøren/-porten, så denne kan lukke frit. Hvis der er installeret et ABA-anlæg i bygningen, vil det ofte være ABA-anlægget, der styrer ABDL-anlæggene.

Det er et krav i Bygningsreglementet, at der skal være ABDL-anlæg på branddøre og –porte mellem visse brandmæssige enheder. Hos virksomheder, der er omfattet af Tekniske forskrifter (bygningsreglement for brandfarlige virksomheder), er det et direkte krav, at branddøre kun må fastholdes i åben stilling på en måde, der er godkendt af brandmyndigheden. Det kan f.eks. være ved hjælp af ABDL-anlæg.

Virksomheder, der er omfattet af driftsmæssige forskrifter, kan også have ABDL-anlæg, fordi brandmyndigheden ved et brandsyn har konstateret, at branddøre var fastholdt i åben stilling på ureglementeret vis – f.eks. med kiler. I så fald kan brandmyndigheden kræve, at de fastholdte døre skal forsynes med et Automatisk branddørslukningsanlæg.

Strøh A/S servicerer kunder i hele Trekantsområdet, faktisk har vi kunder over hele landet!

Du kan altid kontakte os for et helt uforpligtende tilbud.

TOP