ABV - Automatisk Brandventilation

Når der opstår en brand, er der voldsomme kræfter i spil. Branden genererer store mængder af varme og røg, som kan gøre det umuligt at tilgå flugtveje og komme ud af bygningen.

Et ABV anlæg er et automatisk brandventilationsanlæg, som har til formål at sikre netop de livsvigtige flugtveje ved brand. Anlægget ventilerer røg og varme ud, hvilket ikke bare minimerer risikoen for røggaseksplosion og sænker temperaturen, men holder flugtveje klar til evakuering.

Sådan beskytter et ABV anlæg dig

Når en brand opstår, vil branden både generere høj varme og røg. Begge dele kan desværre spærre for dine flugtveje!

Brandventilationen ventilerer både røg og varme væk, så dine flugtveje bliver synlige og tilgængelige. Ventilationen mindsker risikoen for, at røg og ild kan sprede sig – og risikoen for overtænding.

Det lader dig evakuere mere sikkert.

Sådan beskytter brandventilation din bygning

Din bygning vil ofte være det første, der oplever skader fra røg, flammer m.m., når en brand opstår. Det er derfor altafgørende, at ilden ikke spreder sig, og at brandvæsenet kan komme til så hurtigt som muligt.

Vi tilpasser dit ABV anlæg til dine behov

Et ABV anlæg består typisk af disse komponenter.

  • Oplukkelige ovenlys
  • Åbninger for erstatningsluft
  • Faste og/eller bevægelige røgskærme
  • Automatisk og/eller manuel aktivering (ABA-anlæg og aktiveringstryk).

Hos Strøh udvælger vi, hvilke komponenter der skal bruges til dit ABV anlæg, så det dækker præcis dine behov. Det sikrer den bedste beskyttelse af personer i din bygning eller virksomhed – samt selve bygningen.

Kombineret brandventilation og alarmering

Når du får installeret et ABV anlæg, vil anlægget kunne sikre dine flugtveje, hvis der måtte opstå brand. Såfremt der opstår brand, vil anlægget dog ikke automatisk alarmere brandvæsenet. Dette kræver nemlig et ABA anlæg, som er den installation, der automatisk alarmere brandvæsenet.

Har du ikke et ABA anlæg, skal du derfor være opmærksom på, at du selv skal alarmere brandvæsenet.

Vi hjælper naturligvis også gerne med installation af ABA anlæg for automatisk tilkaldelse af brandfolk.

Vi klarer drift, kontrol og vedligeholdelse (DKV-skema – BR18)

Dit ABV anlæg skal løbende inspiceres, testes og vedligeholdes for at sikrer korrekt funktion. Dette er afgørende for anlæggets effektivitet og sikkerhed for personer og bygningen i tilfælde af brand. Vi hjælper naturligvis gerne med at holde din brandventilation i topform. Det sker på følgende måde:

  • Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering skal udføres månedligt af en driftsansvarlig.
  • Serviceeftersyn skal udføres årligt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
  • Visuel inspektion af anlægget skal udføres årligt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
  • Funktionsafprøvning skal udføres årligt af en akkrediteret virksomhed.

*Ovenstående intervaller er minimumskrav. Projekteringsstandarder eller vejledninger kan dog skærpe ovenstående krav. Er dette tilfældet, skal disse overholdes.

Strøh er din ekspert i brandventilation

Ved installation af noget så vigtigt som automatiske brandløsninger, gælder der en række særlige lovkrav.

Hos Strøh er vi certificeret til at installere et ABV anlæg. Det betyder, du roligt kan overlade os den vigtige opgave at sikre øget tryghed i din bygning via løsninger inden for brandsikkerhed.

Vores kompetente medarbejdere har den viden og erfaring, der skal til for at kunne besvare dine spørgsmål, rådgive dig i forhold til dine behov - og sørge for, at du får udført de pågældende krav omkring drift, kontrol og vedligehold.

Kontakt os gerne og hør mere om dine muligheder med et ABV anlæg – og få samtidig et uforpligtigende tilbud.

Ring på tlf. 76 32 66 32 eller send en e-mail til info@stp.dk.

TOP