ABV - Automatisk Brand Ventilation

Opstår der brand i din bygning – eller på din arbejdsplads, kan de tilstedeværende og selve bygningen være i fare. Med automatisk brandventilation vil røg og varme blive ventileret ud, så flugtveje vil være sikre.

ABV - Beskytter dig

Når en brand opstår, vil branden både genere høj varme og røg, som begge dele kan spærre for dine flugtveje. Brandventilationen ventilerer både røg og varme væk, så dine flugtveje bliver synlige og tilgængelige. Ventilationen mindsker risikoen for, at røg og ild kan sprede sig – og risikoen for overtænding.

ABV - Beskytter din bygning

Din bygning vil ofte være det første, der står for skud, når en brand opstår. Det er derfor altafgørende af ilden ikke spreder sig, og at brandvæsenet kan komme til så hurtigt som muligt. Når røg og varme bliver ventileret væk, så vil flugtvejene blive tilgængelige, og det betyder også, at brandvæsenet vil have lettere ved at nå hurtigt frem til branden – og derved vil de ofte kunne slukke branden hurtigere. Jo hurtigere branden bliver slukket, jo mindre skade vil branden lave på din bygning. 

Vi tilpasser dit ABV anlæg efter dine behov

Et ABV anlæg består typisk af nedenstående komponenter.

  • Oplukkelige ovenlys
  • Åbninger for erstatningsluft
  • Faste og/eller bevægelige røgskærme
  • Automatisk og/eller manuel aktivering (ABA-anlæg og aktiveringstryk.)

Hos Strøh udvælger vi, hvilke komponenter der skal bruges til dit ABV anlæg, så det dækker dine behov.

Alarmering

Når du får installeret et ABV anlæg, vil anlægget kunne sikre dine flugtveje, hvis der skulle opstå brand. Såfremt der opstår brand, vil anlægget ikke automatisk alarmere brandvæsenet. Har du et ABA anlæg, og er dit ABV anlæg styret af dit ABA anlæg, så vil det automatiske alarmere brandvæsenet. Har du ikke et ABA anlæg, skal du derfor være opmærksom på, at du selv skal alarmere brandvæsenet.

ABV

Drift, kontrol og vedligeholdelse (DKV-skema – BR18):

  • Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering skal udføres månedligt af en driftsansvarlig.
  • Serviceeftersyn skal udføres årligt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
  • Visuel inspektion af anlægget skal udføres årligt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
  • Funktionsafprøvning skal udføres årligt af en akkrediteret virksomhed.

*Ovenstående intervaller er minimumskrav. Projekteringsstandarder eller vejledninger kan dog skærpe ovenstående krav, er dette tilfældet, skal disse overholdes.

Hos Strøh er vi certificeret til at installere et ABV anlæg. Vores kompetente medarbejdere har den viden og erfaring, der skal til for at kunne besvare dine spørgsmål, rådgive dig omkring dine behov og sørger for, at du får udført de pågældende krav omkring drift, kontrol og vedligehold.

Ring til os i dag på telefon: 76326632

TOP