ABA – Automatisk brandalarmanlæg

Et ABA anlæg er en automatisk brandalarm, som sikrer, at både personer i en bygning samt redningsmandskab alarmeres, hvis der opstår en brand.

Bygningsreglementet dikterer ofte, at særligt nye bygninger skal udstyres med et ABA anlæg for øget sikkerhed – ligesom det naturligvis er i egen interesse at beskytte medarbejdere og andre.

Anlægget kan registrere røg og varmeudvikling, hvorefter det automatisk vil alarmere personer i bygningen og kan sende direkte signal til brandvæsenet.

Strøh teknikpartner er certificeret inden for en lang række brandtekniske anlægstyper. Vi kan bl.a. hjælpe dig med opgaver inden for netop ABA (Automatisk Brandalarmering Anlæg).

 

Vi har de faglige kompetencer, der skal til for at kunne løse opgaverne i overensstemmelse med både myndighederne og lovgivningen.

Overvejer du at få installeret brandalarmering?

Et brandsikringsanlæg skaber sikkerhed, og den sikkerhed vil vi gerne hjælpe dig med at føle lige fra starten. Når du vælger Strøh, kan du slappe af undervejs. Vi tager os af:

 • henvendelser og krav fra myndighederne
 • den fysiske installation
 • projektering, udfører tegninger og dokumentation
 • programmeringen af anlægget
 • igangsættelse af anlægget og kommunikationen med brandmyndighederne
 • instruktioner og projektgennemgang
 • godkendelse af anlægget hos DBI eller RMG.

Derudover stiller vi vores eksperter til rådighed alt efter behov. Vores ekspertgruppe består af:

 • Brandinspektør
 • Teknisk designer
 • Uddannede montører inden for brandtekniske installationer.

Bliv klogere på ABA anlæg – Det skal du vide!

Hvad er et ABA anlæg – og hvorfor er det vigtigt, et brandanlæg er automatisk?

Et ABA anlæg er et automatisk brandalarmanlæg, som har til opgave at opdage og automatisk anmelde begyndende brande til brandvæsenet, hvilket sikrer hurtigere udrykning.

 

Der findes også brandalarmanlæg, som ikke er automatiske. Men disse kan IKKE alarmere brandvæsenet automatisk. Er dit brandanlæg ikke automatisk, kan anlægget stadig spore branden baseret på røg- eller termodetektorer, men det kan ikke alarmere den hjælp, som skal slukke branden – altså brandvæsenet.

Vælger du et automatisk brandalarmanlæg, er det slut med at bekymre sig. Er der en begyndende brand, bliver den opdaget, og brandvæsenet vil automatisk blive alarmeret og komme jer til undsætning.

De 4 primære årsager til at få installeret et ABA - automatisk brandalarmanlæg

Der er 4 primære årsager til at få installeret et ABA anlæg. De er:

 • Krav fra myndighederne – som kræver direkte forbindelse til redningsberedskabet
 • Krav fra myndighederne som en særlig betingelse i byggetilladelsen - eller som kompensation for andre krav i bygningsreglementet
 • Frivillig installation for at opnå rabat på brandforsikringspræmien
 • Frivillig installation for at opnå bedre sikring af personer, værdier eller bygninger.

ABA anlæg regler

Når du ejer en bygning, er der nogle steder, hvor myndighederne kræver, at du har installeret et brandsikringsanlæg.

Er du underlagt disse krav, eller ønsker du blot øget sikkerhed i din bygning, er du velkommen til at rådføre dig hos os.

På denne måde er du sikker på, at du ikke selv udfører de opgaver, som kræver certificering, men overlader dem til erfarne fagfolk.

ABA

Drift, kontrol og vedligeholdelse (DKV-skema – BR18):

Der er særlige regler for drift, kontrol og vedligeholdelse af et ABA anlæg, da brandsikringen naturligvis skal være pålidelig og virke med fuld effekt. Vi hjælper dig gerne med inspektion.

 • Eftersyn af ABA-central skal udføres månedligt af en driftsansvarlig.
 • Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg skal udføres en gang hver 3. måned af en driftsansvarlig.
 • Serviceeftersyn skal udføres årligt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
 • Systemintegrationstest. Visuel inspektion af anlægget skal udføres årligt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
 • Funktionsafprøvning skal udføres årligt af en akkrediteret virksomhed.

*Ovenstående intervaller er minimumskrav. Projekteringsstandarder eller vejledninger kan dog skærpe ovenstående krav. Er dette tilfældet, skal disse overholdes.

Vi dækker din virksomheds behov

Uanset hvilke behov du måtte have i din virksomhed, så hjælper vi gerne med at efterleve dem. Vi sammensætter en løsning specifikt til dig. Udover ABA kunne den løsning også inkludere:

 • AVA (automatisk varslingsanlæg): Som automatisk bliver aktiveret med et ABA anlæg, hvis en brand opstår. Anlægget automeddeler alle i bygningen om, at de skal søge hen til et sikkert sted. Dette er især nødvendigt i bygninger, hvor der færdes mange mennesker.
 • ABDL (automatisk branddørslukning): Som styrer selvlukkende branddøre og brandskydeporte, og frigiver dem i tilfælde af brand.
 • ABV (automatisk brandventilationsanlæg): Som skal sikre røgfrie flugtveje via reducering af røg- eller varmeudbredelsen - og samtidig mindske risikoen for overtænding.

Skal vi hjælpe dig med at installere et brandsikringsanlæg, eller har du behov for hjælp eller rådgivning undervejs i processen?

Vi fortæller dig gerne mere om dine muligheder og giver et uforpligtigende tilbud.
Kontakt os venligst på
tlf. 76 32 66 32 eller info@stp.dk.

TOP