ABA – Automatisk brandalarmanlæg

Strøh teknikpartner er certificeret inden for en lang række brandtekniske anlægstyper.
Vi kan bl.a. hjælpe dig med opgaver inden for ABA (Automatisk Brandalarmering Anlæg).

Vi har de faglige kompetencer, der skal til for at kunne løse opgaverne i overensstemmelse med både myndighederne og lovgivningen.

Overvejer du at få installeret brandalarmering?

Et brandsikringsanlæg skaber sikkerhed, og den sikkerhed vil vi gerne hjælpe dig med at føle lige fra starten. Når du vælger Strøh, kan du slappe af undervejs. Vi tager os af:

 • henvendelser og krav fra myndighederne
 • den fysiske installation
 • projektering, udfører tegninger og dokumentation
 • programmeringen af anlægget
 • igangsættelse af anlægget og kommunikationen med brandmyndighederne
 • instruktioner og projektgennemgang
 • godkendelse af anlægget hos DBI eller RMG.

Derudover stiller vi vores eksperter til rådighed alt efter behov. Vores ekspertgruppe består af:

 • Brandinspektør
 • Teknisk designer
 • Uddannede montører inden for brandtekniske installationer.

De 4 primære årsager til at få installeret ABA - automatisk brandalarmanlæg

 • Krav fra myndighederne
 • Krav fra myndighederne som en særlig betingelse i byggetilladelsen eller som kompensation for andre krav i bygningsreglementet
 • Frivillig installation for at opnå rabat på brandforsikringspræmien
 • Frivillig installation for at opnå bedre sikring af personer, værdier eller bygninger.

Hvad er et ABA anlæg?

Et ABA anlæg er et automatisk brandalarmanlæg, som har til opgave at opdage og automatisk anmelde begyndende brande til brandvæsenet. Der findes også brandalarmanlæg, som ikke er automatiske, de kan ikke alarmere brandvæsenet automatisk. Er dit brandanlæg ikke automatisk, kan anlægget spore branden baseret på røg- eller termodetektorer, men det kan ikke rapportere om den begyndende brand til brandvæsenet. Vælger du et automatisk brandalarmanlæg, er det slut med at bekymre sig. Er der en begyndende brand, vil den blive opdaget, og brandvæsenet vil automatisk blive alarmeret og rykke ud.

ABA anlæg regler

Når du ejer en bygning, er der nogle steder, hvor myndighederne kræver, at du har installeret et brandsikringsanlæg. Er det tilfældet, er du velkommen til at rådføre dig hos os, så du er sikker på, at du ikke selv udfører de opgaver, som kræver certificering, men overlader dem til professionelle fagfolk.

ABA

Vi dækker din virksomheds behov

Uanset hvilke behov du måtte have i din virksomhed, så hjælper vi gerne med at efterleve dem. Vi sammensætter en løsning specifikt til dig. Udover ABA kunne den løsning også inkludere:

 • AVA, som automatisk bliver aktiveret med et ABA anlæg, hvis en brand opstår. Anlægget automeddeler alle i bygningen om, at de skal søge hen til et sikkert sted. Dette er især nødvendigt i bygninger, hvor der færdes mange mennesker.
 • ABDL, som styrer selvlukkende branddøre og brandskydeporte og frigiver dem i tilfælde af brand.
 • ABV, som skal sikre røgfrie flugtveje ved reducering af røg- eller varmeudbredelsen og samtidig mindske risikoen for overtænding.

Drift, kontrol og vedligeholdelse (DKV-skema – BR18):

 • Eftersyn af ABA-central skal udføres månedligt af en driftsansvarlig.
 • Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg skal udføres en gang hver 3. måned af en driftsansvarlig.
 • Serviceeftersyn skal udføres årligt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
 • Systemintegrationstest. Visuel inspektion af anlægget skal udføres årligt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
 • Funktionsafprøvning skal udføres årligt af en akkrediteret virksomhed.

*Ovenstående intervaller er minimumskrav. Projekteringsstandarder eller vejledninger kan dog skærpe ovenstående krav, er dette tilfældet, skal disse overholdes.

Skal vi hjælpe dig med at installere et brandsikringsanlæg, eller har du behov for hjælp eller rådgivning undervejs i processen, så er du velkommen til at kontakte os på: 76 32 66 32.

TOP