Grøn energi med solceller

Én investering – grøn energi i minimum 25 år


Solenergi fra solceller er en investering, som kan forsyne dig med solenergi langt ud i fremtiden. Solceller har en forventet levetid på minimum 25 år, så når du først har lavet investeringen, vil du langt ud i fremtiden kunne benytte dig af grøn energi og spare på dit forbrug.

Solenergi fra solcelleanlæg

Et solcelleanlæg opfanger energi fra solens stråler, når solstrålerne rammer solcellepanelerne, producerer solcelleanlægget jævnstrøm. Jævnstrømmen bliver derefter omdannet til vekselstrøm i vekselretteren, hvorefter det sendes til forsyningsnettet via elmåleren. Herefter kan al elektronik i husstanden eller på arbejdspladsen anvendes som normalt.

Fordele ved at få et solcelleanlæg:

  • din egen private energiproduktion
  • en elmåler der løber baglæns
  • lav og fast pris på el
  • et anlæg som er nemt og hurtigt at montere
  • minimal vedligeholdelse
  • op til 12 års ydelsesgaranti fra producenten
  • pakke- og designløsninger.

Grøn energi året rundt med solceller

Vælger du at investere i et solcelleanlæg, anbefaler vi, at du vælger et hybridsolcelleanlæg. Her får du et anlæg med en stærkere inverter og batterilager sammenlignet med et almindeligt solcelleanlæg. Det betyder, at du i større grad kan lagre dit overforbrug og anvende det til egetforbrug i aften- eller nattetimerne. Merprisen vil hurtigt kunne betale sig, og du vil opnå både økonomiske og miljømæssige besparelser.

Hvad er grøn energi?

I Danmark er der mange – både private og erhverv, som har valgt at udskifte sort energi med grøn energi. Sort energi er en betegnelse, som dækker over olie, gas og kul. Grøn energi er bæredygtig og klimavenlig energi, som udleder minimal eller ingen CO2. Mange i Danmark bruger solcelleanlæg til at danne grøn energi.

Pris solceller

Nogle vælger at udskifte 100 % af deres energikilder med klimavenlige energikilder, og andre vælger at erstatte en lavere procentsats. Uanset hvor mange af dine energikilder du ønsker at gøre bæredygtige, så kan vi hjælpe dig. Skifter du til solcelleenergi, vil du ifølge Energinet kunne spare 6900,- i gennemsnit årligt.

100 % grøn energi i 2030

I 2030 skal alt strøm i danske stikkontakter være grøn. Overgangen er så småt sat i gang. Anvender du allerede solenergi i dag, vil du pr. 1. januar 2021 overgå til flexafregning. Flexafregning betyder, at der for hver time vil blive opgjort, hvorvidt du har brugt eller leveret strøm til det kollektive forsyningsnet. Salgsprisen bestemmes af spotprisen for el, og købsprisen afhænger af din aftale med din el leverandør. Du kan læse mere om flexafregning her.

Placering af dit solcelleanlæg

Har du et hus eller en virksomhed, hvor taget vender mod syd, er det oplagt at installere solcellepanelerne på taget. Ønsker du at have solcellepanelerne stående i haven, eller er du ved at bygge nyt hus, og ønsker du at få dem indbygget i taget, så er det også en mulighed. Der er stort set aldrig to løsninger, der er ens, så vi anbefaler, at du giver os et kald, så kan vi tale nærmere om, hvad den bedste løsning ville se ud for dig.

Solceller erhverv og privat

Både private og små og store virksomheder investerer i solcelle energi. De får installeret solceller på tage, på marker eller andre steder, hvor solcellerne kan vende mod syd. Alt afhængig af hvor stort et hus eller hvor stor en virksomhed der skal forsynes, tilpasses antallet og størrelsen af solceller, så forsyningen tilpasses forbruget.

Ønsker du at tage et skridt mod en klimavenlig fremtid og skifte til solcelle energi, så kontakt os og hør mere på 76 32 66 32.

 

solceller
TOP