El-termografering

Planlæg vedligehold med el-termografering

-Og undgå dyre driftstop

I el-installationer opvarmes og nedkøles metaldelene hele tiden. Kombinationen af skiftende temperaturer resulterer ofte i, at metaldelene skiftevis udvider sig og trækker sig sammen, hvilket giver løse forbindelser. Løse forbindelser i el-installationer kan ende i brande og i værste tilfælde eksplosioner. Er uheldet ude, bliver det ofte en dyr fornøjelse at få den daglige drift op at køre igen.

Med el-termografering vil du kunne spotte de løse forbindelser i god tid, så du kan tage hånd om dem, inden det er for sent. På den måde undgår du også længerevarende skader og driftstop.

Den daglige drift er alfa omega

Den daglige drift er hos mange virksomheder afhængig af en el-tilslutning. Går el-installationerne i stykker, kan det hurtigt trække i langdrag, og driftstoppet kan blive en dyr omgang.

Planlægger du vedligehold med el-termografering, er fordelene mange:

  • Du undgår utilsigtede driftstop, da du opdager fejlene i god tid.
  • Termografering af eltavler kan forhindre brande i eltavler.
  • Det er slut med nedsat omsætning grundet driftstop.
  • Du får en komplet rapport, som giver dig indblik, så du kan fange fejlene i opløbet.

Termografering af eltavler og anlæg foregår med et termisk kamera. Selve termograferingen skal foregå, når tavler og anlæg er i drift, så selv de små differencer bliver fanget. Udfører du termografi, mindsker du risikoen for strømsvigt og nedetid.

Målingen af den infrarøde stråling med el-termografering, som alle overflader udsender, bliver fanget af det termiske kamera, hvorefter det bliver omdannet til skærmbilleder via forskellige processer. Du får tilgang til rapporter, som viser klassificeringer med angivelser af fejlårsager. Denne information giver dig mulighed for at planlægge vedligehold, så du kan undgå længerevarende skader. 

Vi kan udføre el-termografi på:

  • Eltavler
  • Maskinanlæg og styretavler
  • Skinne- og kabelforbindelser
  • Procesanlæg.

El-termografi er en god investering, og det kommer hurtigt til syne både i den daglige drift og på bundlinjen.

el-termografering

Nedetid bliver til produktionstid

El-termografering giver dig løbende indblik via rapporter i dine el-installationer, så du kan reducere nedetiden og forlænge produktionstiden.

Løbende vedligehold resulterer i større omsætning

Holder du løbende øje med el-installationerne, kan du løbende vedligeholde fremfor at reparere, og i sidste ende giver det dig en større omsætning. 

Tryggere arbejdsmiljø

Når el-termografering er en del af dagligdagen, forsvinder bekymringerne om pludselige brande og eksplosioner. Forekommer der f.eks. ændringer i metaldelene, ser det termiske kamera ændringerne i god tid, så du kan fange fejlene, inden det går galt.  

Det anbefales af brancheorganisationen Forsikring & Pension og tavlefabrikanter, at alle virksomheder benytter termografering af eltavler. Regelmæssig el-termografering kan eventuelt give en forsikringskunde attraktive forsikringsvilkår.

Pris på termografering af eltavler

Ved større opgaver hos erhvervskunder gennemgår vi opgaven på stedet, inden vi afgiver en tilbudspris. Her tæller vi eltavlerne og gennemgår opbygningen af tavlerne. Herefter udregner vi et uforpligtende tilbud, som vi fremsender. Ved private kunder kan vi ofte give et overslag på prisen over telefonen eller via mail.

Evan Mathiesen

Vil du høre mere om vores løsninger inden for termografering, så er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Evan Mathiesen Teknisk Assistent - Termografering

Email: em@stp.dk Mobil: 6162 0641

TOP