talevarsling Automatisk Brand/Talevarsling

AVA | Talevarsling

Talevarsling | Varslingsanlæg er installeret i bygninger, hvor der befinder sig mange personer som f. eks. butikscentre, selskabslokaler, undervisningslokaler, hoteller, biografter, plejehjem og lignende.

Følgende bygninger er omfattet af driftsmæssige forskrifter:

  • Hoteller/daginstitutioner med plads til flere end 10 sovepladser
  • Forsamlingshuse, butikker og undervisningsafsnit med plads til flere end 150 personer

Formålet med et AVA-anlæg er at advare mennesker i en bygning om, at der er brand, bombetrusler eller lignende kritiske situationer. Der lyder en sirene eller en talebesked over højtalere eller andre lydgivere.

Formålet med talevarsling er at varsle ikke-stedkendte personer i bygningen om situationen, ligesom talevarsling sikrer en hurtig evakuering. Talevarsling er mere effektiv i en kritisk situation end tonevarsling.

Anlægget aktiveres enten automatisk eller manuelt. Oftest er disse anlæg sammenkoblet med et ABA-anlæg.

Hvor der er installeret anlæg, som er omfattet af driftsmæssige forskrifter, skal der udføres lovpligtigt eftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør, ligesom der hvert 3. år skal indsendes attest til brandvæsenet om, at anlægget opfylder kravene.

 

Strøh A/S servicerer kunder i hele Trekantsområdet, faktisk har vi kunder over hele landet!

Du kan altid kontakte os for et helt uforpligtende tilbud.

TOP