brandventilation  Automatisk Brandventilation

ABV | Brandventilation

 

Automatisk brandventilation skal fjerne røg eller varme fra en brændende bygning. Formålet er at sikre røgfrie flugtveje, at mindske risikoen for overtænding og at reducere røg- og brandudbredelsen.

Desuden skal anlægget beskytte bygningens konstruktioner og indhold samt gøre det lettere og sikrere for brandvæsenet at trænge ind i bygningen.

Automatiske brandventilationsanlæg, ABV-anlæg, er sammensat af forskellige komponenter afhængigt af det konkrete formål.

Typiske komponenter er:

  • Oplukkelige ovenlys
  • Åbninger for erstatningsluft
  • Faste og/eller bevægelige røgskærme
  • Automatisk og/eller manuel aktivering (ABA-anlæg og aktiveringstryk).

Automatiske brandventilationsanlæg sender ikke alarm til brandvæsenet. Hvis ABV-anlægget er styret af et ABA-anlæg, vil dette overføre alarm.

Der kan foreligge myndighedskrav om akkrediteret inspektion. Derudover gælder det generelle krav, at: ”Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid”. Endvidere kan myndigheden forlange: ”Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele vil blive gennemført, såfremt der ikke er krav om inspektion”.

Strøh A/S har stor erfaring i at specialdesigne, levere og servicere automatisk branventilationsanlæg. 

 

Strøh A/S servicerer kunder i hele Trekantsområdet, faktisk har vi kunder over hele landet!

Du kan altid kontakte os for et helt uforpligtende tilbud.

TOP