Glemt detaljer?

Automatisk Brandventilation

ABV

 

Automatisk brandventilation skal fjerne røg eller varme fra en brændende bygning. Formålet er at sikre røgfrie flugtveje, at mindske risikoen for overtænding og at reducere røg- og brandudbredelsen.

Desuden skal anlægget beskytte bygningens konstruktioner og indhold samt gøre det lettere og sikrere for brandvæsenet at trænge ind i bygningen.

Automatiske brandventilationsanlæg, ABV-anlæg, er sammensat af forskellige komponenter afhængigt af det konkrete formål.

Typiske komponenter er:

  • Oplukkelige ovenlys
  • Åbninger for erstatningsluft
  • Faste og/eller bevægelige røgskærme
  • Automatisk og/eller manuel aktivering (ABA-anlæg og aktiveringstryk).

Automatiske brandventilationsanlæg sender ikke alarm til brandvæsenet. Hvis ABV-anlægget er styret af et ABA-anlæg, vil dette overføre alarm.

Der kan foreligge myndighedskrav om akkrediteret inspektion. Derudover gælder det generelle krav, at: ”Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid”. Endvidere kan myndigheden forlange: ”Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele vil blive gennemført, såfremt der ikke er krav om inspektion”.

Strøh A/S har stor erfaring i at specialdesigne, levere og servicere automatisk branventilationsanlæg. 

 

Strøh A/S servicere kunder i hele trekantsområdet, faktisk har vi kunder over hele landet!

Du kan altid kontakte os for et helt uforpligtende tilbud.

TOP