AVA – Tone og Talevarslingsanlæg

Et AVA anlæg er installeret i større bygninger, hvor der færdes mange mennesker som f.eks. hoteller, plejehjem, biografer, shoppingscentre m.m. Anlæggets vigtigste opgave er at fortælle de mennesker, der er tilstede, hvor de skal søge hen i kritiske situationer.

AVA - Talevarslingsanlæg til kritiske situationer

Opstår der kritiske situationer som brand, bombetrusler eller andre situationer, som skaber panik blandt dem, der er tilstede, vil AVA anlægget fortælle, hvordan de skal forholde sig. Et AVA anlæg kan både aktiveres manuelt og/eller automatisk.

AVA - Brand talevarsling eller lydvarsling

Det er op til dig, hvordan du ønsker, at dit AVA anlæg skal advare de tilstedeværende. Et AVA - varslingsanlæg kan både advare ved hjælp af en sirene eller en talebesked. Vælger du at advare ved hjælp af en talebesked, kan beskeden f.eks. fortælle, hvor den nærmeste nødudgang er – du bestemmer selv, hvad talebeskeden kan formidle. Formålet er, at beskeden skal give ro og retningslinjer i en ellers hektisk situation, så evakueringen kan foregå så hurtigt og roligt som muligt.

Hvornår er det et krav at have et AVA anlæg?

I større bygninger, hvor der ofte færdes mange mennesker, er det ofte et krav, at der er installeret et AVA – varslingsanlæg. Et talevarslingsanlæg er med til at skabe sikkerhed for både ejeren af bygningen, for de ansatte og for de besøgende. Det kunne være gæster på et hotel eller beboere på et plejehjem.

Er din bygning omfattet af driftsmæssige forskrifter, er det et krav, at din bygning har et talevarslingsanlæg installeret.

Disse bygninger er omfattet disse krav:

  • Hoteller og daginstitutioner med mere end 10 sovepladser

Forsamlingshuse, butikker og undervisningslokaler med plads til mere end 150 personer

Drift, kontrol og vedligeholdelse (DKV-skema – BR18):

  • Funktionskontrol skal udføres hver 3. måned af en driftsansvarlig.
  • Serviceeftersyn skal udføres hvert 2. år af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
  • Funktionsafprøvning skal udføres hvert 4. år af en akkrediteret virksomhed.

*Ovenstående intervaller er minimumskrav. Projekteringsstandarder eller vejledninger kan dog skærpe ovenstående krav, er dette tilfældet, skal disse overholdes.

Tilkobling til ABA

Mange store bygninger har installeret et ABA anlæg, som ofte fungerer som styresystem. Du kan også koble et AVA anlæg til dit ABA system. Er dit AVA anlæg tilkoblet dit ABA anlæg, vil AVA anlægget automatisk aktiveres, såfremt ABA anlægget aktiveres. Denne tilkobling giver også ro og tryghed, da systemerne aktiverer hinanden. På den måde er du sikker på, at du advarer hurtigst muligt i kritiske situationer.

Hos Strøh er vi autoriserede installatører – og med vores mange års erfaring, kan vi kan både rådgive, installere og udføre eftersyn.

Vil du være sikker på, at du overholder alle reglerne i forbindelse med installering af et varslingsanlæg, så er du velkommen til at kontakte os på: 76326632

TOP