Nødbelysning skaber tryghed og viser tilgængelige flugtveje

Nød og panikbelysning ses ofte hos virksomheder, ved offentlige institutioner og i store bygninger hvor der færdes mange mennesker. Nødbelysning giver lys, skaber tryghed i nødsituationer og panikbelysningen viser vej til flugtvejene.

Har du tænkt over, om det ville være nemt at evakuere alle menneskene i din bygning eller på din arbejdsplads? Nød og panikbelysning gør evakueringen nemmere. Går strømmen i en brændende bygning, kan det hurtigt blive en svær opgave at finde hurtigt og sikkert ud. Panikbelysning har til formål at guide og hjælpe til, så en evakuering foregår så hurtigt og nemt som muligt.

Der findes mange forskellige former for nød og panikbelysning, behovet for belysning afhænger ofte af størrelsen på bygningen og antallet af mennesker.

Nødbelysning

Nødbelysning er ofte lys, som har en bestemt belysningsstyrke i 30 minutter (det er et krav). Går strømmen midt i en evakueringssituation, er det vigtigt, at de tilstedeværende stadig kan orientere sig, så de ved, hvor de er, så de enten kan berette om deres placering eller finde vej ud. Nødbelysning har også til formål at lyse op, så ikke stedkendte personer kan se flugtvejsbelysningen.

Flugtvejsbelysning

Flugtvejsbelysning hænger mange steder. Det er typisk de små grønne skilte, som lyser op og guider os, hvis der skulle opstå en nødsituation. Det kan både være piktogrammer, med en person der løber, og det kan være et exit skilt, hvorpå ordet udgang eller exit fremstår.

Skiltene kan enten lyse konstant eller være betinget lysende armaturer. Skiltenes vigtigste formål er at vise, hvor flugtvejene er. Bygningens størrelse er afgørende for, hvor mange skilte der skal være. Det skal være sådan, at uafhængig af hvor på flugtvejen du befinder dig, kan du se flugtvejsbelysning. Udover antallet spiller størrelsen på flugtvejsskiltene også en vigtig rolle, da de skal være en vis størrelse for, at de kan ses. Belysningen skal i sidste ende lede sig mod udgangen.

Panik- og nødbelysning

Panikbelysning er den belysning, som også findes ved gulvet, og som udelukkende har til formål at vise vej hen til en flugtvej. Det kan være nødvendigt ved brand. Opstår der brand, og har røgen blokeret sigtbarheden i bygningen, kan panikbelysningen være altafgørende.

 

Drift, kontrol og vedligeholdelse (DKV-skema – BR18):

  • Funktionseftersyn skal udføres månedligt af en driftsansvarlig.
  • Test af back-up på strømforsyning skal udføres halvårligt af en driftsansvarlig.
  • Serviceeftersyn skal udføres hvert 2. år af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, et installationsfirma eller et certificeret firma.
  • Funktionsafprøvning skal udføres hvert 4. år af en akkrediteret virksomhed.

*Ovenstående intervaller er minimumskrav. Projekteringsstandarder eller vejledninger kan dog skærpe ovenstående krav, er dette tilfældet, skal disse overholdes.

Uanset hvor stor din bygning er, og hvad dit behov er for installering af nødbelysning og flugtvejsbelysning, så hjælper vi dig gerne. Vi sørger for, at belysningen er installeret korrekt, og at der er nok belysning, så alle altid kan orientere sig og finde flugtvejen.

Skal vi hjælpe dig med at finde frem til den rigtige nød og panikbelysning, så kontakt os på: 76326632

Nødbelysning
TOP