rumslukning Rumslukning- Inergen og Novec

ARS | Rumslukning

 

Rumslukning | Automatiske rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) har til formål at opdage og slukke en begyndende brand i et enkelt rum. ARS-anlæg alarmerer normalt ikke brandvæsenet. Det er dog almindeligt, at der sendes alarm til mobiltelefoner og/eller CTS-anlæg. ARS anlægget hjælper med at forhindre driftstop, der for de fleste virksomheder kan betyde store omkostninger i driftstab.

Med et ARS anlæg er målet at:

  • Beskytte medarbejderne
  • Beskytte ejendommen
  • Beskytte miljøet

Rumslukningsanlæg slukker brande i:

  • Serverrum
  • Maskiner
  • Køretøjer

Automatiske rumslukningsanlæg baserer sig på røgdetektorer, som ved tegn på brand udløser en inert (inaktiv) gasblanding af f.eks. nitrogen og argon. Gasblandingen reducerer luftens iltindhold, så en forbrænding kun vanskeligt kan forløbe. Iltindholdet i luften må ikke komme under 10-12 % af hensyn til personsikkerheden. Derfor er mængden af gas, der frigives, afstemt efter lokalets størrelse og geometri.

Vandtågeanlæg er en forholdsvis ny type rumslukningsanlæg, der er ved at vinde indpas. Vandtågeanlæg virker også ved at fortrænge luftens ilt.

 

Strøh A/S servicerer kunder i hele Trekantsområdet, faktisk har vi kunder over hele landet!

Du kan altid kontakte os for et helt uforpligtende tilbud.

TOP