nød og panikbelysning Nød og Panikbelysning

Nød og panikbelysning- Kan du nemt evakuere din virksomhed ved strømsvigt?

 

Nød og panikbelysningNødbelysning er en overordnet betegnelse for flugtvejsbelysning og reservebelysning.

Flugtvejsbelysning består dels af belysning af udgangsskilte (piktogram med person i løb), dels af panikbelysning:

Nødbelysningens primære formål er at vejlede ikke stedkendte personer om flugtvejens placering og sikre, at normale aktiviteter kan fortsætte eller afsluttes på betryggende måde.

Flugtvejsbelysning kan normalt undværes i lokaliteter, som udelukkende benyttes af stedkendte personer.

Nødbelysning: Skal kunne fungere med den krævede belysningsstyrke i 30 minutter.

Flugtvejsbelysning: Belysning af udgangsskilte – Der er tale om konstant belysning af skilte anbragt over eller umiddelbart ved udgangsdøre, evt. suppleret med konstant belysning af henvisningsskilte. Skiltene kan enten være konstant belyste eller være lysende armaturer.

Det skal være sådan, at der fra et vilkårligt punkt i flugtvejen kan ses en henvisning til en flugtvej i sidste ende til terræn i det fri. Derfor skal skiltene have en vis størrelse i forhold til læseafstanden. I denne forbindelse kan der henvises til den europæiske standard.

Bemærk, at der er tale om en frivillig standard, som ikke er gældende dansk lov, før den eventuelt indføres via dansk lovgivning.

Strøh A/S servicerer kunder i hele Trekantsområdet, faktisk har vi kunder over hele landet!

Du kan altid kontakte os for et helt uforpligtende tilbud.

TOP